Đấy cứ nói là ngu như lợn đi, khôn như chó ý

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 2.983 seconds.