Đấy cứ nói là ngu như lợn đi, khôn như chó ý

Shares

Shares

47 queries in 4.461 seconds.