Đấy cứ nói là ngu như lợn đi, khôn như chó ý

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

66 queries in 0.509 seconds.