Đáng sợ đội tàu ngầm U-boat của Đức sau CTTG 2

Tưởng như “cơn ác mộng” tàu ngầm U-boat đã kết thúc cũng với phát xít Đức, thế nhưng ít ai biết rằng một thế hệ khác đã được sinh ra hơn 20 năm sau đó.

Đáng sợ đội tàu ngầm U-boat của Đức sau CTTG 2

Shares

Shares

21 queries in 1.728 seconds.