CHUYỂN ĐỘNG 24H: BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI ĐƯA CƠ SỞ 2 VÀO HOẠT ĐỘNG (27/02/2015)

Shares

Theo VTV – Đài Truyền hình Việt Nam

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.