Chỉ là gọi con người ta ngủ dậy thôi mà có cần phải như thế này không

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.