Chỉ là đi qua cửa thôi mà, có cần phải làm màu như vậy không chứ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.