Cả xóm kéo ra ruộng bắt nguyên ổ rắn cực to trốn mấy tháng trời dưới rơm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

30 queries in 2.233 seconds.