Xuất hiện ca nghi nhiễm COVID sau 99 ngày (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt