Xuất hiện băng-rôn Philippines là ‘tỉnh của TQ’ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE