Xử phế truất tổng thống Mỹ chuyển sang phần bào chữa

Phiên xử phế truất Donald Trump trước Thượng Viện, ngày 25/01/2020 bước sang phần bào chữa sau ba ngày dành cho cáo trạng. Các luật sư của tổng thống từ hôm qua đã bắt đầu phần biện hộ. Bên bào chữa cho tổng thống báo trước là rất có thể họ không cần đến hết 24 giờ để làm việc đó. Phiên biện hộ đầu tiên chỉ kéo dài có 2 giờ. Phe Cộng Hòa đang muốn kết thúc nhanh phiên xử.

« Tôi sẽ không lạm dụng thời gian của các vị hôm nay », ông Pat Cipollone, một trong số các luật sư của tổng thống báo trước.  Bài biện hộ đầu tiên này mới chỉ là màn khởi động và các luật sư bào chữa của tổng thống bắt đầu một cách đầy tin tưởng.

Ông Cipollone nói tiếp : « Thực tế chúng tôi nghĩ rằng khi các vị nghe được các sự việc các vị sẽ tin rằng tổng thống hoàn toàn không làm gì xấu cả ».

Ông Donald Trump bị cáo buộc đã lạm dụng quyền hành kéo Ukraina can dự vào bầu cử Mỹ qua việc điều tra Joe Biden, đối thủ chính của tổng thống.  Nhưng theo các luật sư của ông Trump, những người bên phe Dân Chủ, với thủ tục phế trất này, họ có ý đồ tác động đến kỳ bầu cử tổng thống sắp tới.

Ông Pat Cipollone : « Họ không chỉ yêu cầu các vị đảo ngược kết quả cuộc bầu cử đã qua, như tôi đã nói trước đây, mà họ còn đòi ngăn cản tổng thống Trump không được ứng cử cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong 9 tháng nữa ».

 Ông Donald Trump theo dõi phiên biện hộ từ Nhà Trắng. Với ông, 2 giờ bào chữa đó đã đủ chứng minh ông vô tội. Trên twitter, tổng thống Mỹ đã thóa mạn trưởng nhóm công tố của phe Dân Chủ và ông tiếp tục đánh giá phiên xử là một trò “truy cùng diệt tận lố bịch”.
Theo RFI