Xử lý cán bộ sai phạm trong vụ cấp gà sai đối tượng ở Quảng Nam

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Trước đó, theo báo chí phản ánh, tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo của xã Quế An trong chương trình Nông thôn mới thì 1.250 con gà này không đến với người dân mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam kiểm tra cụ thể sự việc và đến ngày 31/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo trên, Ủy ban Nhân dân xã Quế An đã thực hiện giao gà không đúng đối tượng như phương án được duyệt. Thay vì cấp cho sáu hộ nông dân đã được đào tạo nghề chăn nuôi để xây dựng mô hình nhằm nhân ra diện rộng thì Ủy ban Nhân dân xã Quế An lại cấp phân tán cho 23 cán bộ xã và một người thân của cán bộ xã. Mỗi hộ được cấp 50 con. Việc làm này đã gây bức xúc và làm mất lòng tin trong nhân dân.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, huyện, xã kiểm điểm, rà soát, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh các sai phạm trong việc xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường chỉ đạo, kiểm tra sử dụng kinh phí hỗ trợ Chương trình xây dựng nông thôn mới đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và chế độ quy định; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18/CT-TTg ngày 15/7/2014 và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 9/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn./.

SHARE