Xử lý 3 công an viên đánh dân lúc lấy lời khai

0
8
Phòng C?nh sát Ði?u tra T?i ph?m v? Tr?t t? xã h?i - Công an t?nh Hà Giang v?a ra quy?t d?nh kh?i t? b? can, b?t khân c?p 3 hung th? trong v? án gi?t ngu?i, cu?p tài s?n x?y ra ngày 4/8 t?i xóm V? Ke, xã N?m Ban, huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang. 3 hung th? trong v? án "Xác ch?t không d?u" g?m: Sùng Mí Pó (SN 1982), Sùng Mí Cho (SN 1985), Sùng Mí Sính (SN 1990), c? 3 d?u là dân t?c Mông, ? xóm V? Ke, xã N?m Ban, huy?n Mèo V?c. Theo k?t qu? di?u tra và l?i khai ban d?u c?a 3 hung th? trong v? án "xác ch?t không d?u": Chi?u ngày 4/8, trên du?ng di l?y c?i, d?i tu?ng Sùng Mí Pó g?p Tráng A Mi?u (n?n nhân trong v? án), Mi?u có h?i Pó “Nhà có bò bán không”, Pó dáp là "không có", r?i ti?p t?c di l?y c?i. Trong d?u Pó nghi là Mi?u di mua bò nên s? mang theo r?t nhi?u ti?n, lúc này Pó dã n?y sinh ý d?nh ch?n du?ng gi?t ch?t Mi?u d? cu?p ti?n. Kho?ng 21 gi? cùng ngày, khi Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính d?n nhà Pó choi, Pó dã kh?i xu?ng r?i cùng Cho và Sính chu?n b? 1 con dao nh?n, 1 do?n g?y g? làm hung khí. C? 3 dã di ra ch?n du?ng, g?p Mi?u di qua thì ch?n du?ng gi?t ch?t d? cu?p ti?n. Kho?ng 10 phút sau, có m?t ngu?i dàn ông di xe máy qua, c? 3 d?i tu?ng xác d?nh là Mi?u và dã ra tay sát h?i. Ð? không ai nh?n d?ng du?c d?i tu?ng, b?n chúng dã ch?t d?u n?n nhân và mang v?t xa hi?n tru?ng gây án. Xác n?n nhân b?n chúng dã v?t xu?ng t? ly âm, cách hi?n tru?ng kho?ng 5 m. Còn chi?c xe máy c?a n?n nhân, b?n chúng di chuy?n cách xa hi?n tru?ng, tháo bi?n ki?m soát nh?m dánh l?c hu?ng co quan di?u tra. Sau khi gây án, 3 hung th? dã l?y 1 chi?c ví c?a n?n nhân, bên trong có 1 tri?u d?ng và m?t s? gi?y t? liên quan. Ð?i tu?ng Sùng Mí Pó Chia s? ti?n l?y t? b? h?i cho Sùng Mí Cho và Sùng Mí Sính m?i ngu?i 333.000 d?ng, còn Pó thì du?c 334.000 d?ng. V? án gi?t ngu?i cu?p c?a x?y ra t?i huy?n Mèo V?c, t?nh Hà Giang dã làm ch?n d?ng du lu?n t?i m?t vùng quê trên Cao nguyên dá Ð?ng Van, cung nhu xu?t hi?n nhi?u tin d?n th?t thi?t gây hoang mang cho d?ng bào dân t?c thi?u s? quanh khu v?c

Cụ thể, Vũ bị đình chỉ công tác; còn Phong và Kha là 2 đảng viên thì Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành A đề nghị xử lý hình thức kỷ luật cảnh cáo không chấp nhận đề nghị kỷ luật khiển trách do chi bộ công an xã đề nghị.

Ngày 19.4.2016, Công an xã Tân Thành A nghi ngờ Nguyễn Thị Thùy Trang (19 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Nguyễn Hữu Phước (16 tuổi), Manh Sot (25 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) là nhân viên đoàn lô tô Thanh Thúy (do bà Lê Thị Thúy ngụ H.Tân Hồng làm chủ) dùng ma túy nên mời cả 3 về trụ sở công an xã làm việc. Phong, Vũ được phân nhiệm vụ lấy lời khai, do không chứng minh được Trang, Phước, Sot sử dụng ma túy nên cho cả 3 về.

Bức xúc gì bị Vũ, Kha, Phong đánh đập, đe dọa lúc lấy lời khai nên Trang, Phước, Sot đã làm đơn tố cáo. Nhận được đơn, Công an H.Tân Hồng, UBND xã, Đảng ủy xã yêu cầu 3 công an viên này tường trình. Vũ thừa nhận do Phước và Sot tỏ thái độ không hợp tác nên đánh Sot và Phước, Phong cũng đánh Trang do Trang không hợp tác; Kha đi ngang qua, thấy Trang phản ứng lại với Phong nên tức giận dùng tay đánh Trang.

Theo Thanhnien