Xem xét nhận 4,3 triệu USD từ Nhật để làm báo cáo khả thi sân bay Long Thành

0
12

Nếu các quy trình suôn sẻ, sớm nhất cũng phải năm 2022-2023 mới có sân bay mới để “chi viện” cho Tân Sơn Nhất.

Thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai Nghị quyết của Quốc hội về Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết, trong giai đoạn hiện nay của dự án (giai đoạn chuẩn bị), có 2 nội dung trọng tâm cần được tập trung, gấp rút triển khai.

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án, Nghị quyết ban hành nêu rõ yêu cầu dự án sân bay Long Thành cần được Quốc hội thông qua báo cáo nghiên cứu khả thi từng giai đoạn trước khi quyết định đầu tư. Theo đó, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được xác định là sẽ trình Quốc hội cho ý kiến vào cuối năm 2017.

Với công việc này, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, Chính phủ đã giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư và cho phép sử dụng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp để thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1.

Báo cáo cũng nêu rõ việc tháng 7 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản bày tỏ mong muốn được hỗ trợ Việt Nam thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án và đã đặt vấn đề về khả năng tài trợ thực hiện nghiên cứu khả thi cho riêng hạng mục nhà ga hành khách của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, trị giá khoảng 4,3 triệu USD.

Chính phủ đang xem xét, chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục làm việc với phía Nhật Bản về phương án sử dụng khoản viện trợ không hoàn lại nêu trên để góp phần giảm bớt gánh nặng về vốn trong nước trong công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Điều kiện tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ của Chính phủ Nhật Bản được nhấn mạnh là phải thực hiện theo quy định hiện hành và đảm bảo đồng bộ với việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho các hạng mục khác của dự án. Nguyên tắc đề ra, việc tiếp nhận viện trợ không làm phía Việt Nam bị động trong việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư của dự án này.

Quan điểm của Bộ GTVT là chỉ đạo ACV trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần nghiên cứu và đề xuất các phương án huy động nguồn vốn phù hợp và khả thi để đầu tư dự án, trong đó có nguồn vốn ODA và các hình thức đầu tư phù hợp, trình duyệt theo quy định.

Về các hạng mục khác ngoài nhà ga hành khách để đảm bảo hoạt động bay cũng như công tác tổ chức vùng trời, thiết lập các phương thức bay, Bộ trưởng Thăng nêu kế hoạch, sau khi được đầu tư sẽ phải bàn giao lại cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam để tổ chức quản lý, khai thác theo quy định. Do vậy, Chính phủ đang xem xét, chỉ đạo việc tách ra để giao Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Với cách tách hạng mục này, áp lực thu xếp tài chính triển khai dự án cũng sẽ được san đều cho nhiều đơn vị.

Thông tin về tiến độ phần việc này, Bộ trưởng Thăng cho biết, hiện ACV đang gấp rút hoàn thiện đề cương dự toán công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để làm căn cứ tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn thực hiện theo quy định.

Nội dung trọng tâm thứ 2 cần tập trung là lập phương án, tổ chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại Long Thành.

Theo Bộ trưởng GTVT, hiện Chính phủ đang xem xét việc tách dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước mắt, dự kiến sẽ xây dựng hạ tầng, tái định cư để có thể giải phóng mặt bằng khoảng 2.750 ha trong giai đoạn 1 của dự án.

Đồng thời, xem xét phương án triển khai các gói thầu đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (khoảng 282 ha) để kịp thời bố trí cho các hộ dân phải giải tỏa toàn bộ theo đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai và Bộ GTVT.

Việc giải phóng mặt bằng sẽ được tổ chức thực hiện sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được Quốc hội thông qua để có thể khởi công dự án trong năm 2019.

Theo Dân trí