Xem rồi xem lại cả 100 vẫn không thể nhịn cười

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.669 seconds.