Xe vải thiều ngập chợ ven quốc lộ, ùn tắc kéo dài

0
5