Xe thiết giáp ZBD 2000 Trung Quốc tập trận quy mô lớn