Xe tăng T-90, T-72B giao chiến với IS trên sa mạc

0
30
SHARE