Xe tăng T-72M1 xung trận đánh phiến quân IS ở Mosul

0
15