Xe tải của Liên Hiệp Quốc vẫn chờ đợi để vào Syria

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE