Xe máy phải kiểm định khí thải: tác động toàn dân?

Theo RFA Tiếng Việt