Xe chiến đấu bộ binh hiện đại nhất Đức yếu hơn BMP-3?

0
24