Xây dựng nông thôn mới, 53/63 tỉnh thành mang nợ 15.300 tỷ đồng

0
8

Ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Trình bày trước Quốc hội về báo cáo kết quả giám sát về Chương trình xây dựng Nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2010-2020 sáng 4/11, ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết:

Đến hết tháng 12/2015 cả nước có 1.526 xã (chiếm 17,1%) đạt chuẩn nông thôn mới (tính đến tháng 3/2016 có 1.761 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 19,7%).

Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 50,07% năm 2011 xuống còn dưới 28% năm 2015. Riêng những xã đã đạt tiêu chí nông thôn mới, mức thu nhập bình quân đầu người tăng từ 16 triệu đồng năm 2011 lên đạt 28,4 triệu đồng năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 11,6% xuống còn 3,6%.

Về nguồn vốn thực hiện Chương trình, trong 5 năm cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng. Quốc hội đã phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho Chương trình giai đoạn 2014-2016 là 15.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2015 vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra. Kết quả cũng không đồng đều, có sự chênh lệch rõ rệt tỷ lệ xã đạt nông thôn mới ở Đông Nam bộ là 46,4%, đồng bằng sông Hồng 42,8%, miền núi phía Bắc chỉ đạt 8,2%, Tây Nguyên 13,2%, Đồng bằng song Cửu Long 16,7%.

Đáng chú ý, tại các địa phương, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, có 53/63 tỉnh thành phố có nợ đọng với số tiền khoảng 15.277 tỷ đồng, cá biệt đã có địa phương mất khả năng thanh toán gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Mức nợ bình quân khoảng 4,2 tỷ đồng/xã. Tổng số nợ đọng của 15 địa phương có số nợ cao nhất chiếm tới 80,7% tổng số nợ đọng của cả nước.

Số nợ đọng xây dựng cơ bản lớn tập trung chủ yếu ở khu vực phía bắc (Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ) là khu vực có phong trào xây dựng nông thôn mới dẫn đầu cả nước, hai khu vực này có số nợ đọng lớn nhất, chiếm tới 75,3% số nợ đọng của cả nước.

Phát biểu thảo luận về chương trình xây dựng nông thôn mới, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng tư duy sản xuất nông nghiệp của chúng ta vẫn mang tính tự cung tự cấp, chưa mang tính sản xuất hàng hóa và chưa chú ý đến tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo ông Phương, nhiều xã chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới, huy động quá sức dân. Hiện nay có 53/63 tỉnh, thành có nợ đọng xây dựng cơ bản trong việc xây dựng nông thôn mới, trong đó ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng là nợ nhiều nhất.

“Thậm chí có những xã, phường, thôn, bản, lợi dụng việc xây dựng nông thôn, cán bộ suy thoái đạo đức nên đã tham ô, tham nhũng, có đơn thư và gây mất niềm tin trong xây dựng nông thôn mới”, đại biểu Phương nói.

Đại biểu đề nghị cần phải điều tra, thống kê, làm rõ tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, trong đó cần làm rõ tình trạng người dân bị huy động quá sức để xây dựng nông thôn.

Cần phải đặt câu hỏi về cách xây dựng nông thôn mới, nhiều nơi, nhiều chỗ dẫn đến thành tích phô trương, chạy theo chủ nghĩa hình thức, nặng tính phong trào, trong giai đoạn hiện nay còn phù hợp hay không.