Xác “ngáo ộp” B-52 nằm cắm đầu ở Hà Nội lên báo Mỹ

Không chỉ xác của chiếc B-52 nằm cắm đầu mà cả khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Quân sự ở Hà Nội cũng đã xuất hiện trên tờ Business Insider của Mỹ.

SHARE