WHO: Chưa xác định được ‘vật chủ trung gian’ của virus corona (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt