Vừa thử nghiệm ở Syria, Mi-28UB đã được sản xuất hàng loạt

0
9
 Theo Kiến Thức