Vựa lúa sông Mekong bị đe dọa vì biến đổi khí hậu và đập thủy điện

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE