Vựa lúa sông Mekong bị đe dọa vì biến đổi khí hậu và đập thủy điện

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE