Vụ con dấu ở TP.Phan Thiết: Chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo trước 23.1

Ngày 16.1, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đình Trung đã ký công văn (số 242) gửi UBND TP.Phan Thiết yêu cầu kiểm tra việc sai phạm trong sử dụng con dấu ở UBND TP.Phan Thiết.

Vụ con dấu ở TP.Phan Thiết: Chủ tịch tỉnh yêu cầu báo cáo trước 23.1

Quyết định cũ được đóng dấu mớiẢNH: QUẾ HÀ

Công văn của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận, nêu:  Ngày 12.1, Cổng Thông tin điện tử thuộc Văn phòng UBND tỉnh nhận được đơn thư phản ánh về sai phạm trong việc sử dụng con dấu mới tại UBND TP.Phan Thiết. Con dấu mới của UBND TP.Phan Thiết được lưu hành và sử dụng từ ngày 23.11.2016, nhưng người dân phát hiện có nhiều quyết định (QĐ) của UBND TP.Phan Thiết từ trước ngày có con dấu mới, đã được đóng bằng con dấu mới.

Cụ thể, các QĐ số 3589 (ngày 8.11.2016); 2691 (ký ngày 8.9.2016); 3371 (ký ngày 24.10.2016), 2004 ( ký ngày 18.7.2016); 1895 (ký ngày 4.7.2016); 2144 (ký ngày 28.7.2016) đều đóng bằng con dấu mới; thậm chí QĐ số 890 (ký từ ngày 30.3.2016), tức trước khi có con dấu mới tới hơn 7 tháng, cũng đã được đóng bằng con dấu mới. Đặc điểm của các QĐ này đều là phê duyệt kết quả thầu, trúng thầu và đều do Phó chủ tịch Trần Hoàng Khôi ký… Đồng thời, ngày 14.1, Báo Thanh Niên cũng phản ánh trên báo nội dung này.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chuyển nội dung phản ánh trên và yêu cầu UBND TP.Phan Thiết kiểm tra và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 23.1.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, con dấu mới và con dấu cũ của UBNND TP.Phan Thiết có sự khác biệt rõ ràng. Con dấu cũ viết tắt “U.B.N.D thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận” trong khi con dấu mới ghi rõ chữ “Ủy Ban Nhân Dân thành phố Phan Thiết T.Bình Thuận”. Con dấu mới có đường kính to hơn con dấu cũ.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

98 queries in 0.675 seconds.