Vietcombank sẽ thành lập văn phòng đại diện tại New York

0
14
Ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Vietcombank lần thứ 10. Ảnh: BNEWS/TTXVNBáo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017 do ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Vietcombank trình bày tại đại hội cho thấy, kết thúc năm 2016, Vietcombank có tổng tài sản đạt 787.907 tỷ đồng, tăng 17% so với năm trước và vượt 3% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 25% đạt 8.523 tỷ đồng, đứng thứ hai trong toàn hệ thống; tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,79% xuống 1,46%; tỷ lệ chi trả cổ tức 2016 là 8%.

Năm 2017, Vietcombank đặt kế hoạch tổng tài sản tăng 11% lên mức 874.577 tỷ đồng. Tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức 15%, tương đương 547.133 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 14%, lên 684.841 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận tăng 8% so với năm trước, đạt 9.200 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, tỷ lệ cổ tức 8%, không đổi so với năm 2016.

Theo ông Nghiêm Xuân Thành, năm nay Vietcombank sẽ tiếp tục tập trung nâng cao năng lực tài chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng vốn, đảm bảo nguồn vốn cho phát triển kinh doanh và tuân thủ tỷ lệ an toàn, hướng tới tuân thủ Basel II; tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn; gia tăng hiệu quả kinh doanh, cơ cấu danh mục tài sản nợ – có, nâng cao chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu,…

Vietcombank cũng sẽ thành lập 5 chi nhánh mới và 39 phòng giao dịch trên toàn quốc trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Bên cạnh đó còn triển khai thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại NewYork, chi nhánh ngân hàng con tại Australia, ngân hàng con 100% vốn tại Lào (đã được NHNN cấp phép), Công ty kiều hối, Công ty tín dụng tiêu dùng và Công ty AMC; Triển khai thành lập Trung tâm xử lý tiền mặt tập trung tại Hà Nội.

Ông Nghiêm Xuân Thành trả lời câu hỏi của các cổ đông. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Năm 2017, Vietcombank dự định tăng vốn điều lệ thêm 3.598 tỷ đồng bằng phương thức phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán riêng lẻ cho tối đa 10 nhà đầu tư có năng lực tài chính. Số lượng cổ phần chào bán tối đa là 359,8 triệu cổ phiếu (tương đương 10% số cổ phần hiện tại).

Mục tiêu chính của việc tăng vốn lần này là nhằm nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh, góp phần đảm bảo mức độ đủ vốn theo yêu cầu của Basel II. Đây cũng là một bước chuẩn bị cho khả năng mua bán và sáp nhập (M&A) khi điều kiện cho phép.

Đại hội đã bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm ông Eiji Sasaki (Giám đốc phụ trách kinh doanh khu vực châu Á) thay thế cho ông Yutaka Abe theo đề xuất của đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản; ông Nguyễn Mỹ Hào – Giám đốc Vietcombank Sở giao dịch và ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ Vietcombank với số phiếu nhất trí cao trên 97%.

Tại đại hội, Ban lãnh đạo Vietcombank cũng đã trả lời các câu hỏi của đại diện các cổ đông xoay quanh các vấn đề được cổ đông quan tâm như: cổ phần tại 4 ngân hàng thương mại và 1 công ty tài chính, thu hồi nợ xấu, lợi nhuận, phát hành cổ phiếu, hỗ trợ ngân hàng yếu kém, đầu tư vào công nghệ thông tin….

 

Theo BNEWS/TTXVN  

 

 

SHARE