Việt Nhật đối thoại quốc phòng lần thứ 4 tại Tokyo

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

SHARE