Việt Nam xuất siêu 14,5 tỷ USD – nhập siêu 19,3 tỷ USD

0
3

Từ đầu năm đến hết tháng 7/2015 Việt Nam đã xuất siêu 14,5 tỷ USD vào Hoa Kỳ, nhưng lại nhập siêu 19,3 tỷ USD từ Trung Quốc. Đây là thông tin cập nhật của Tổng Cục Hải quan Việt Nam vừa được công bố.

Theo đó, trong thời gian 7 tháng Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa 18 tỷ 860 triệu USD vào thị trường Hoa Kỳ; ngược lại Việt Nam đã nhập khẩu của Hoa Kỳ khoảng 4,3 tỷ USD.

Như vậy Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có quan hệ giao thương.

Được biết dệt may vẫn là mặt hàng chính của Việt Nam xuất khẩu vào Hoa Kỳ chiếm hơn 33% tổng trị giá xuất khẩu vào thị trường này. Tuy kim ngạch rất lớn, nhưng tỷ lệ tiền lãi không cao vì doanh nghiệp dệt may chủ yếu là gia công với phần lớn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc

:R:

SHARE