Việt Nam tuyên bố vẫn cải cách dù có TPP hay không

0
10

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE