Việt Nam siết chặt quyền tự do tôn giáo

0
10

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại Hà Nội vào ngày 21 Tháng 3 năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo ngăn chặn những điều gọi là các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước. Người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã phát biểu như vừa nêu trong Hội nghị mang tên “Thủ tướng với các tổ chức tôn giáo” được tổ chức sáng ngày 19/12/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2018 sắp tới, từ nay tới thời điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo nghiêm túc thực hiện pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo hiện hành.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, Việt Nam cần có thêm động lực để lấy lại đà tăng trưởng cho đất nước phát triển bền vững. Theo lời ông,  nguồn động lực đó phải đến từ đổi mới thể chế  trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

RFA

SHARE