Việt Nam sẽ xây kho lớn ở biên giới Việt- Miên- Lào

Shares

Theo RFA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.