Việt Nam sẽ tham gia nâng cấp trực thăng Mi-17 cho Lào?

0
11
SHARE