Việt Nam quyết giảm thặng dư thương mại với Mỹ (VOA)

Theo VOA Tiếng Việt