Việt Nam phản đối Trung Quốc lập ngân hàng ở Hoàng Sa

0
8

Theo RFA Tiếng Việt

SHARE