Việt Nam nên thay pháo hạm AK-176 Nga bằng OTO Melara?

0
45