Việt Nam dừng dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE