Việt Nam đóng mới 21 tàu quân sự trong những năm qua

Trong những năm vừa qua các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã hoàn thành kế hoạch đóng mới 21 tàu quân sự; hoàn thành sửa chữa 75 lượt tàu quân sự các loại.