Việt Nam dịu giọng với TQ về tranh chấp biển Đông

0
1

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE