Việt Nam đang phát triển bom thông minh

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam được cho là đang nghiên cứu biến các loại bom thông thường thành bom thông minh để trang bị cho các máy bay chiến đấu.

Việt Nam đang phát triển bom thông minh

Shares

Shares

23 queries in 1.821 seconds.