Việt Nam có tỷ lệ nữ giới làm việc cao nhất trong khối Asean

Theo một báo cáo mới từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Việt Nam vượt trội hơn hẳn so với các quốc gia ASEAN khác về tỷ lệ nữ giới làm việc. Tuy nhiên, điều đó đang ngày càng thay đổi trong những năm gần đây.

Các định kiến về giới cổ hủ tại Việt Nam ngày càng được củng cố thêm bởi những quy định thiên vị và các chuẩn mực xã hội. Do đó để giúp nhiều phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động, cần có một nỗ lực phối hợp của nhà cầm quyền. Lực lượng lao động nữ có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong các nền kinh tế ASEAN. Bằng cách tái phân bổ hoặc giảm thời gian của một người phụ nữ trong công việc chăm sóc tại nhà, họ sẽ có nhiều cơ hội để trau dồi khả năng và đóng góp nhiều hơn vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Để có thể hướng tới việc thúc đẩy bình đẳng giới tính, nhà cầm quyền  có thể hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nhân nữ tại địa phương, và giúp họ mở rộng quy mô hoặc tăng cường kinh doanh.

Theo SBTN