Việt Nam có thể mất nhiều thập kỷ mới có người như Bill Gates, Jack Ma

0
4

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE