Việt Nam có thể biến trực thăng UH-1H thành UAV?

0
36