Việt Nam, Campuchia đồng ý nhờ Pháp giúp để phân định biên giới

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE