Việt Nam, Campuchia đồng ý nhờ Pháp giúp để phân định biên giới

0
6

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE