Việt Nam, Campuchia đồng ý nhờ Pháp giúp để phân định biên giới

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.737 seconds.