Việt Nam, Campuchia đồng ý nhờ Pháp giúp để phân định biên giới

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

SHARE