Việt Nam bế mạc phiên họp Quốc hội thứ 9 khóa 13

0
14

Một phiên họp Quốc hội Việt Nam, ảnh minh họa.

Sáng hôm nay (26/6) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có bài phát biểu bế mạc phiên họp Quốc hội thứ 9 khóa 13 trong đó phần lớn ca ngợi kỳ họp Quốc họp lần này là hợp với ý nguyện dân chúng mong đợi.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng các đại biểu đã thẳng thắn đánh giá các mặt tích cực và tiêu cực cũng như những yếu kém còn tồn tại trong các ngành, lĩnh vực để từ đó dự báo những khó khăn, nguy cơ tiềm ẩn của đất nước.

Các Luật tổ chức Chính phủ sửa đổi, Bộ luật dân sự sửa đổi cũng như nhiều luật khác đã được đại biểu xem xét bàn bạc, đi đến nhiều kết luận quan trọng và chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho rằng đây là thành quả đáng kể của cuộc họp khóa này.

Điểm đặc biệt trong bài diễn văn bế mạc, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh đến việc Trung Quốc tiến hành xây đắp với quy mô lớn các đảo tại Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ông Hùng cho rằng Trung Quốc đã đe dọa nghiêm trọng chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

:R:

SHARE