Việt – Mỹ đối thoại lao động lần thứ 14

0
6

Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành vòng đối thoại lao động lần thứ 14 vào ngày 15 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Hà Nội.

Việt Nam và Hoa Kỳ tiến hành vòng đối thoại lao động lần thứ 14 vào ngày 15 tháng 11 vừa qua tại thủ đô Hà Nội.

Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm nay cho biết ông Thomas Richards, chánh văn phòng Bộ Lao động Hoa Kỳ chuyên trách Các vấn đề Lao động Quốc tế dẫn đầu phái đoàn phía Mỹ tham gia các cuộc thảo luận với phía Việt Nam đứng đầu bởi ông Doãn Mậu Diệp, thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh & Xã hội Việt Nam.

Nội dung thảo luận được cho biết gồm hợp tác lâu dài giữa hai nước trong các vấn đề quyền của người lao động, những thành công của dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ, và tiềm năng hợp tác mới trong thời gian tới. Hai phía cũng trao đổi về các bước Hà Nội đang tiến hành nhằm tăng cường quyền của người lao động và hiện đại hóa hệ thống công nghiệp của Việt Nam.

Việc thúc đẩy phát triển các điều kiện lao động tốt hơn là một phần quan trong của chính sách ngoại giao Hoa Kỳ.

Đối thoại lao động Việt Nam- Hoa Kỳ được thành lập thông qua Bản Ghi nhớ do Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao động- Thương Binh & Xã hội Việt Nam ký kết vào năm 2000.

RFA

SHARE