Viếng nghĩa trang quân đội Bình An, các nhà hoạt động bị ngăn cản

Theo RFA Vietnamese Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

16 queries in 1.008 seconds.