Việc xây cất nhà cửa tại Quận Cam không bắt kịp với đà gia tăng việc làm

0
6

Việc xây cất nhà cửa tại Quận Cam không bắt kịp với đà gia tăng việc làm, đang tạo ra sự thiếu thốn từ 50,000 tới 60,000 căn nhà cho lực lượng lao động đang gia tăng trong quận, tho một phúc trình bởi hội kinh doanh hàng đầu của quận cho biết.

Và vấn đề ngày càng tồi tệ hơn, theo phúc trình được công bố hôm Thứ Ba bởi Hội Đồng Kinh Doanh Quận Cam. Sự thiếu hụt nhà trong năm nay là tăng từ 40,000 tới 50,000 căn nhà được báo cáo trong một phỏng đoán vào năm 2012.

Ngoại trừ tốc độ xây nhà bắt kịp nhu cầu, bằng không theo các nhà nhân khẩu học phỏng đoán rằng sự thiếu hụt sẽ nhảy vọt lên tới 100,000 căn nhà vào năm 2040 tại Quận Cam.

Phúc trình viết rằng, “Các thành phố tại Quận Cam đang đứng ở ngả tư đường — hoặc là kế hoạch cho tương lai hay đứng yên tại chỗ như quá khứ, hoặc là các nhà lãnh đạo giải quyết với thách thức nhà ở cho lực lượng lao động rộng khắp khu vực hay không.”

Không đủ “nhà ở cho lực lượng lao động,” thì các công ty sẽ gặp khó khăn trong việc thuê mướn công nhân có phẩm chất; thanh viên trẻ sẽ tiếp tục rời bỏ khu vực để tới những thị trường nhà cửa vừa với túi tiền của họ hơn; và sự khả năng phát triển kinh tế của quận sẽ thiệt hại.

Giá nhà tăng và giá thuê nhà leo thang cũng sẽ làm cho cuộc sống ở đây vượt quá tầm với đối với những người mới tốt nghiệp đại học, những gia đình và công nhân mới đến đây, theo phúc trình.

Theo Viet Bao

SHARE