Victoria Beckham vẫn sành điệu khi diện pyjama xuống phố

0
8

VictoriaBeckham2.jpg
VictoriaBeckham3.jpg
VictoriaBeckham4.jpg
VictoriaBeckham5.jpg
VictoriaBeckham6.jpg
VictoriaBeckham7.jpg
VictoriaBeckham8.jpg
VictoriaBeckham9.jpg
VictoriaBeckham10.jpg
VictoriaBeckham11.jpg
VictoriaBeckham12.jpg
VictoriaBeckham13.jpg
VictoriaBeckham14.jpg