Vì xe tăng tốt nhất của Mỹ “chết yểu” ở Mặt trận phía Tây?

Trang Business Insider nhận định M26 Pershing là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất của Mỹ trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, song nó lại được sử dụng rất hạn chế trong cuộc chiến này.

SHARE